مسابقه کیک شو ۴۰۲6 ویدیو ها

قسمت اول مصاحبه سرکار خانم حوریه درویش زاد داور مرحله اول کیک شوی ۴۰۲

قسمت اول مصاحبه سرکار خانم منیر داوری داور مرحله اول کیک شوی ۴۰۲

قسمت اول مصاحبه سرکار خانم منیر داوری داور مرحله اول کیک شوی ۴۰۲

قسمت اول مصاحبه سرکار خانم منیر داوری داور مرحله اول کیک شوی ۴۰۲

قسمت اول مصاحبه سرکار خانم حوریه فرشچی داور مرحله اول کیک شوی ۴۰۲

قسمت اول مصاحبه سرکار خانم حوریه فرشچی داور مرحله اول کیک شوی ۴۰۲

قسمت اول مصاحبه سرکار خانم متینه داودی داور مرحله اول کیک شوی ۴۰۲

قسمت اول مسابقه با سرکار خانم متینه داوی داور مرحله اول مسابقه کیک شوی قنادتی وی

آشنایی با مسابقه همراه با سرکار خانم ضیابخش

مسابقه کیک شو  ۴۰۲ معرفی مسابقه: ساخت و طراحی کیک این مسابقه در ۳ مرحله انجام می‌پذیرد:  مرحله اول ارسال آثار ویدئویی می‌باشد که از بین شرکت‌کنندگان در مسابقه ویدئویی ۵۰ نفر به مرحله بعد راه پیدا می‌کنند. مرحله دوم مربوط به بخش تئوری و عملی می‌باشد که در آکادمی قنادان تهران برگزار می‌شود و در […]