فیلم و تلویزیون

7 ویدیو ها

مجموعه مستند یک عمر تلاش – چهره‌های ماندگار صنف قنادان _ جناب آقای محمود ودیعیان

مجموعه مستند یک عمر تلاش – چهره‌های ماندگار صنف قنادان _ جناب آقای محمود ودیعیان _ شیرینی سرای بابل #تهران #بابل #قناد #قناد_تی_وی #اتحادیه_قنادان_تهران

مجموعه مستند یک عمر تلاش – چهره‌های ماندگار صنف قنادان _ زنده‌یاد جناب آقای عزیزالله گودرزی

مجموعه مستند یک عمر تلاش – چهره‌های ماندگار صنف قنادان _ زنده‌یاد جناب آقای عزیزالله گودرزی _ قنادی پانته‌آ اصفهان #تهران #اصفهان #قناد #قناد_تی_وی #اتحادیه_قنادان_تهران

مجموعه مستند یک عمر تلاش – چهره‌های ماندگار صنف قنادان _ جناب آقای قادر نوروزی

مجموعه مستند یک عمر تلاش – چهره‌های ماندگار صنف قنادان _ جناب آقای قادر نوروزی _ قنادی سولدوش تهران #تهران #قناد #قناد_تی_وی #اتحادیه_قنادان_تهران

مجموعه مستند یک عمر تلاش – چهره‌های ماندگار صنف قنادان _ زنده‌یاد جناب آقای حاج خلیفه علی رهبر

مجموعه مستند یک عمر تلاش – چهره‌های ماندگار صنف قنادان _ زنده‌یاد جناب آقای حاج خلیفه علی رهبر _ بنگاه شیرینی سازی حاج خلیفه علی رهبر و شرکاء #تهران #یزد #قناد #قناد_تی_وی #اتحادیه_قنادان_تهران

مجموعه مستند یک عمر تلاش – چهره‌های ماندگار صنف قنادان _ زنده‌یاد جناب آقای میرصادق سید اکرامی

مجموعه مستند یک عمر تلاش – چهره‌های ماندگار صنف قنادان _ زنده‌یاد جناب آقای میرصادق سید اکرامی _ قنادی رکس تبریز #تهران #تبریز #قناد #قناد_تی_وی #اتحادیه_قنادان_تهران

علی بهره‌مند رئیس اتحادیه قنادان از قناد تی وی میگوید

علی بهره‌مند افزود: با توجه به شرایط فعلی نه کاسبی وجود دارد و نه مواد اولیه‌ای، به طوری‌که در روزهای گذشته، تأمین روغن برای همکاران ما تبدیل به ...