جلسه شورای سیاستگذاری پنجمین دوره مسابقات کیک های تجسمی

اولین جلسه شورای سیاستگذاری پنجمین دوره مسابقات کیک های تجسمی ایران در محل سالن همایش های صنف اتحادیه صنف دارندگان قنادی ...

اولین دوره آموزشی داوری بین المللی قنادان برگزار می شود

لی بهره مند رییس اتحادیه صنف دارندگان قنادی، شیرینی فروشی و کافه قنادی تهران از برگزاری اولین دوره آموزشی داوری بین المللی قنادان خبر داد ...