ایران و ترکیه؛ برگزاری اولین دوره آموزش داوری بین المللی

با توجه به خلا موجود در شناسنامه دار کردن داوران مسابقات حوزه قنادی و نحوه داوری این مسابقات از نظر بین المللی اتحادیه صنف قنادان تهران ...

اولین دوره آموزشی داوری بین المللی قنادان برگزار می شود

لی بهره مند رییس اتحادیه صنف دارندگان قنادی، شیرینی فروشی و کافه قنادی تهران از برگزاری اولین دوره آموزشی داوری بین المللی قنادان خبر داد ...