وبلاگ

مجموعه مستند یک عمر تلاش – چهره‌های ماندگار صنف قنادان _ جناب آقای محمود ودیعیان

مجموعه مستند یک عمر تلاش – چهره‌های ماندگار صنف قنادان _ جناب آقای محمود ودیعیان _ شیرینی سرای بابل #تهران #بابل #قناد #قناد_تی_وی #اتحادیه_قنادان_تهران

مجموعه مستند یک عمر تلاش – چهره‌های ماندگار صنف قنادان _ زنده‌یاد جناب آقای عزیزالله گودرزی

مجموعه مستند یک عمر تلاش – چهره‌های ماندگار صنف قنادان _ زنده‌یاد جناب آقای عزیزالله گودرزی _ قنادی پانته‌آ اصفهان #تهران #اصفهان #قناد #قناد_تی_وی #اتحادیه_قنادان_تهران

مجموعه مستند یک عمر تلاش – چهره‌های ماندگار صنف قنادان _ جناب آقای قادر نوروزی

مجموعه مستند یک عمر تلاش – چهره‌های ماندگار صنف قنادان _ جناب آقای قادر نوروزی _ قنادی سولدوش تهران #تهران #قناد #قناد_تی_وی #اتحادیه_قنادان_تهران

مجموعه مستند یک عمر تلاش – چهره‌های ماندگار صنف قنادان _ زنده‌یاد جناب آقای حاج خلیفه علی رهبر

مجموعه مستند یک عمر تلاش – چهره‌های ماندگار صنف قنادان _ زنده‌یاد جناب آقای حاج خلیفه علی رهبر _ بنگاه شیرینی سازی حاج خلیفه علی رهبر و شرکاء #تهران #یزد #قناد #قناد_تی_وی #اتحادیه_قنادان_تهران

مجموعه مستند یک عمر تلاش – چهره‌های ماندگار صنف قنادان _ زنده‌یاد جناب آقای میرصادق سید اکرامی

مجموعه مستند یک عمر تلاش – چهره‌های ماندگار صنف قنادان _ زنده‌یاد جناب آقای میرصادق سید اکرامی _ قنادی رکس تبریز #تهران #تبریز #قناد #قناد_تی_وی #اتحادیه_قنادان_تهران

مصاحبه با جناب آقای علی بهره‌مند رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران در روز ملی قناد با شبکه قناد تی‌وی

💫 مصاحبه شبکه قناد تی‌وی با جناب آقای علی بهره‌مند رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران در مراسم بزرگداشت روز ملی قناد 💫 ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲ سالن همایش‌های نورالرضا

مصاحبه با جناب آقای قادر نوروزی مدیریت مجموعه قنادی‌های سولدوش در روز ملی قناد با شبکه قناد تی‌وی

💫 مصاحبه شبکه قناد تی‌وی با جناب آقای قادر نوروزی مدیریت مجموعه قنادی‌های سولدوش در مراسم بزرگداشت روز ملی قناد 💫 ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲ سالن همایش‌های نورالرضا

مصاحبه با جناب آقای علی زهتاب مدیریت مجموعه قنادی‌های ناتلی در روز ملی قناد با شبکه قناد تی‌وی

💫 مصاحبه شبکه قناد تی‌وی با جناب آقای علی زهتاب مدیریت مجموعه قنادی‌های ناتلی در مراسم بزرگداشت روز ملی قناد 💫 ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲ سالن همایش‌های نورالرضا

مصاحبه با جناب آقای مهدی گودرزی مدیریت شیرینی پانته‌آ در روز ملی قناد با شبکه قناد تی‌وی

💫 مصاحبه شبکه قناد تی‌وی با جناب آقای مهدی گودرزی مدیریت شیرینی پانته‌آ – اصفهان در مراسم بزرگداشت روز ملی قناد 💫 ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲ سالن همایش‌های نورالرضا

مصاحبه با سرکار خانم منیره داوری مدرس کیک‌های عروسکی روسی و مالک برند آنام کیک در روز ملی قناد با شبکه قناد تی‌وی

💫 مصاحبه شبکه قناد تی‌وی با سرکار خانم منیره داوری مدرس کیک‌های عروسکی روسی و مالک برند آنام کیک در مراسم بزرگداشت روز ملی قناد 💫 ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲ سالن همایش‌های نورالرضا

مصاحبه با جناب آقای عباس ناموری‌راد مدیریت قنادی لادن طلائی و درباری در روز ملی قناد با شبکه قناد تی‌وی

💫 مصاحبه شبکه قناد تی‌وی با جناب آقای عباس ناموری ‌راد مدیریت قنادی لادن طلائی و درباری در مراسم بزرگداشت روز ملی قناد 💫 ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲ سالن همایش‌های نورالرضا

مصاحبه با جناب آقای عباس گواهی مدیریت قنادی گواهی در روز ملی قناد با شبکه قناد تی‌وی

💫 مصاحبه شبکه قناد تی‌وی با جناب آقای عباس گواهی مدیریت قنادی گواهی در مراسم بزرگداشت روز ملی قناد 💫 ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲ سالن همایش‌های نورالرضا

مصاحبه با سرکار خانم حوریه درویش‌زاد مدیریت نان و شیرینی ملکه در روز ملی قناد با شبکه قناد تی‌وی

💫 مصاحبه شبکه قناد تی‌وی با سرکار خانم حوریه درویش‌زاد مدیریت نان و شیرینی ملکه – بندر انزلی در مراسم بزرگداشت روز ملی قناد 💫 ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲ سالن همایش‌های نورالرضا

مصاحبه با جناب آقای مسعود عمرانی مدرس کیک‌ در روز ملی قناد با شبکه قناد تی‌وی

💫 مصاحبه شبکه قناد تی‌وی با جناب آقای مسعود عمرانی مدرس کیک‌ در مراسم بزرگداشت روز ملی قناد 💫 ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲ سالن همایش‌های نورالرضا

مصاحبه با سرکار خانم نسیم دولتشاهی مدیریت قنادی سوییت بلیس در روز ملی قناد با شبکه قناد تی‌وی

💫 مصاحبه شبکه قناد تی‌وی با سرکار خانم نسیم دولتشاهی مدیریت قنادی سوییت بلیس در مراسم بزرگداشت روز ملی قناد 💫 ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲ سالن همایش‌های نورالرضا

مصاحبه با جناب آقای جواد حافظیان مدیریت قنادی ساج طلائی در روز ملی قناد با شبکه قناد تی‌وی

💫 مصاحبه شبکه قناد تی‌وی با جناب آقای جواد حافظیان مدیریت قنادی ساج طلائی – بابل در مراسم بزرگداشت روز ملی قناد 💫 ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲ سالن همایش‌های نورالرضا

مصاحبه با جناب آقای رضا ورزدار تولیدکننده خامه قنادی برند باغبان در روز ملی قناد با شبکه قناد تی‌وی

💫 مصاحبه شبکه قناد تی‌وی با جناب آقای رضا ورزدار تولیدکننده خامه قنادی برند باغبان در مراسم بزرگداشت روز ملی قناد 💫 ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲ سالن همایش‌های نورالرضا

مصاحبه با جناب آقای ناصر یعقوبی مدرس کیک‌های خامه‌ای در روز ملی قناد با شبکه قناد تی‌وی

💫 مصاحبه شبکه قناد تی‌وی با جناب آقای ناصر یعقوبی مدرس کیک‌های خامه‌ای در مراسم بزرگداشت روز ملی قناد 💫 ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲ سالن همایش‌های نورالرضا

مصاحبه با جناب آقای پدرام خسروی نماینده گروه صنعتی پژوهشی زر در روز ملی قناد با شبکه قناد تی‌وی

💫 مصاحبه شبکه قناد تی‌وی با جناب آقای پدرام خسروی نماینده گروه صنعتی پژوهشی زر در مراسم بزرگداشت روز ملی قناد 💫 ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲ سالن همایش‌های نورالرضا

مصاحبه با جناب آقای کاوه ودیعیان مدیریت شیرینی‌سرای بابل در روز ملی قناد با شبکه قناد تی‌وی

💫 مصاحبه شبکه قناد تی‌وی با جناب آقای کاوه ودیعیان مدیریت شیرینی‌سرای بابل در مراسم بزرگداشت روز ملی قناد 💫 ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲ سالن همایش‌های نورالرضا

(بازدید ۱۰۴ بار, بازدیدهای امروز ۱ )