مصاحبه و گزارش ها67 ویدیو ها

گفتگو با جناب آقای مغازه ای در خصوص بیست و دومین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران

گفتگو با جناب آقای مغازه ای دبیر انجمن شیرینی و شکلات در خصوص بیست و دومین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران دعوت از تمامی صاحبان مشاغل و اصناف در خصوص شرکت در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران این نمایشگاه با بیش از ۳۲۰ شرکت فعال داخلی و خارجی […]

اولین دوره آموزشی داوری بین المللی قنادان برگزار می شود

لی بهره مند رییس اتحادیه صنف دارندگان قنادی، شیرینی فروشی و کافه قنادی تهران از برگزاری اولین دوره آموزشی داوری بین المللی قنادان خبر داد ...

مصاحبه شماره ۵۲ ـ نمایشگاه آذر ۱۴۰۰

صاحبین کسب و کار در سومین نمایشگاه تخصصی معرفی توانمندی‌های قنادان ایران، از دغدغه ها و مسائل پیش‌روی قنادان می‌گویند.

مصاحبه شماره ۵۱ ـ نمایشگاه آذر ۱۴۰۰

صاحبین کسب و کار در سومین نمایشگاه تخصصی معرفی توانمندی‌های قنادان ایران، از دغدغه ها و مسائل پیش‌روی قنادان می‌گویند.

مصاحبه شماره ۳۵ ـ نمایشگاه آذر ۱۴۰۰

صاحبین کسب و کار در سومین نمایشگاه تخصصی معرفی توانمندی‌های قنادان ایران، از دغدغه ها و مسائل پیش‌روی قنادان می‌گویند.

مصاحبه شماره ۳۴ ـ نمایشگاه آذر ۱۴۰۰

صاحبین کسب و کار در سومین نمایشگاه تخصصی معرفی توانمندی‌های قنادان ایران، از دغدغه ها و مسائل پیش‌روی قنادان می‌گویند.

مصاحبه شماره ۳۳ ـ نمایشگاه آذر ۱۴۰۰

صاحبین کسب و کار در سومین نمایشگاه تخصصی معرفی توانمندی‌های قنادان ایران، از دغدغه ها و مسائل پیش‌روی قنادان می‌گویند.

مصاحبه شماره ۳۲ ـ نمایشگاه آذر ۱۴۰۰

صاحبین کسب و کار در سومین نمایشگاه تخصصی معرفی توانمندی‌های قنادان ایران، از دغدغه ها و مسائل پیش‌روی قنادان می‌گویند.

مصاحبه شماره ۳۱ ـ نمایشگاه آذر ۱۴۰۰

صاحبین کسب و کار در سومین نمایشگاه تخصصی معرفی توانمندی‌های قنادان ایران، از دغدغه ها و مسائل پیش‌روی قنادان می‌گویند.