مصاحبه و گزارش ها100 ویدیو ها

مصاحبه با جناب آقای علی بهره‌مند رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران در روز ملی قناد با شبکه قناد تی‌وی

💫 مصاحبه شبکه قناد تی‌وی با جناب آقای علی بهره‌مند رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران در مراسم بزرگداشت روز ملی قناد 💫 ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲ سالن همایش‌های نورالرضا

مصاحبه با جناب آقای قادر نوروزی مدیریت مجموعه قنادی‌های سولدوش در روز ملی قناد با شبکه قناد تی‌وی

💫 مصاحبه شبکه قناد تی‌وی با جناب آقای قادر نوروزی مدیریت مجموعه قنادی‌های سولدوش در مراسم بزرگداشت روز ملی قناد 💫 ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲ سالن همایش‌های نورالرضا

مصاحبه با جناب آقای علی زهتاب مدیریت مجموعه قنادی‌های ناتلی در روز ملی قناد با شبکه قناد تی‌وی

💫 مصاحبه شبکه قناد تی‌وی با جناب آقای علی زهتاب مدیریت مجموعه قنادی‌های ناتلی در مراسم بزرگداشت روز ملی قناد 💫 ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲ سالن همایش‌های نورالرضا

مصاحبه با جناب آقای مهدی گودرزی مدیریت شیرینی پانته‌آ در روز ملی قناد با شبکه قناد تی‌وی

💫 مصاحبه شبکه قناد تی‌وی با جناب آقای مهدی گودرزی مدیریت شیرینی پانته‌آ – اصفهان در مراسم بزرگداشت روز ملی قناد 💫 ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲ سالن همایش‌های نورالرضا

مصاحبه با سرکار خانم منیره داوری مدرس کیک‌های عروسکی روسی و مالک برند آنام کیک در روز ملی قناد با شبکه قناد تی‌وی

💫 مصاحبه شبکه قناد تی‌وی با سرکار خانم منیره داوری مدرس کیک‌های عروسکی روسی و مالک برند آنام کیک در مراسم بزرگداشت روز ملی قناد 💫 ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲ سالن همایش‌های نورالرضا

مصاحبه با جناب آقای عباس ناموری‌راد مدیریت قنادی لادن طلائی و درباری در روز ملی قناد با شبکه قناد تی‌وی

💫 مصاحبه شبکه قناد تی‌وی با جناب آقای عباس ناموری ‌راد مدیریت قنادی لادن طلائی و درباری در مراسم بزرگداشت روز ملی قناد 💫 ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲ سالن همایش‌های نورالرضا

مصاحبه با جناب آقای عباس گواهی مدیریت قنادی گواهی در روز ملی قناد با شبکه قناد تی‌وی

💫 مصاحبه شبکه قناد تی‌وی با جناب آقای عباس گواهی مدیریت قنادی گواهی در مراسم بزرگداشت روز ملی قناد 💫 ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲ سالن همایش‌های نورالرضا

مصاحبه با سرکار خانم حوریه درویش‌زاد مدیریت نان و شیرینی ملکه در روز ملی قناد با شبکه قناد تی‌وی

💫 مصاحبه شبکه قناد تی‌وی با سرکار خانم حوریه درویش‌زاد مدیریت نان و شیرینی ملکه – بندر انزلی در مراسم بزرگداشت روز ملی قناد 💫 ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲ سالن همایش‌های نورالرضا

مصاحبه با جناب آقای مسعود عمرانی مدرس کیک‌ در روز ملی قناد با شبکه قناد تی‌وی

💫 مصاحبه شبکه قناد تی‌وی با جناب آقای مسعود عمرانی مدرس کیک‌ در مراسم بزرگداشت روز ملی قناد 💫 ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲ سالن همایش‌های نورالرضا

مصاحبه با سرکار خانم نسیم دولتشاهی مدیریت قنادی سوییت بلیس در روز ملی قناد با شبکه قناد تی‌وی

💫 مصاحبه شبکه قناد تی‌وی با سرکار خانم نسیم دولتشاهی مدیریت قنادی سوییت بلیس در مراسم بزرگداشت روز ملی قناد 💫 ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲ سالن همایش‌های نورالرضا