اتحادیه قنادان تهران

مجموعه مستند یک عمر تلاش – چهره‌های ماندگار صنف قنادان _ جناب آقای محمود ودیعیان

مجموعه مستند یک عمر تلاش – چهره‌های ماندگار صنف قنادان _ جناب آقای محمود ودیعیان _ شیرینی سرای بابل #تهران #بابل #قناد #قناد_تی_وی #اتحادیه_قنادان_تهران

مجموعه مستند یک عمر تلاش – چهره‌های ماندگار صنف قنادان _ زنده‌یاد جناب آقای عزیزالله گودرزی

مجموعه مستند یک عمر تلاش – چهره‌های ماندگار صنف قنادان _ زنده‌یاد جناب آقای عزیزالله گودرزی _ قنادی پانته‌آ اصفهان #تهران #اصفهان #قناد #قناد_تی_وی #اتحادیه_قنادان_تهران

مجموعه مستند یک عمر تلاش – چهره‌های ماندگار صنف قنادان _ جناب آقای قادر نوروزی

مجموعه مستند یک عمر تلاش – چهره‌های ماندگار صنف قنادان _ جناب آقای قادر نوروزی _ قنادی سولدوش تهران #تهران #قناد #قناد_تی_وی #اتحادیه_قنادان_تهران

مجموعه مستند یک عمر تلاش – چهره‌های ماندگار صنف قنادان _ زنده‌یاد جناب آقای حاج خلیفه علی رهبر

مجموعه مستند یک عمر تلاش – چهره‌های ماندگار صنف قنادان _ زنده‌یاد جناب آقای حاج خلیفه علی رهبر _ بنگاه شیرینی سازی حاج خلیفه علی رهبر و شرکاء #تهران #یزد #قناد #قناد_تی_وی #اتحادیه_قنادان_تهران

مجموعه مستند یک عمر تلاش – چهره‌های ماندگار صنف قنادان _ زنده‌یاد جناب آقای میرصادق سید اکرامی

مجموعه مستند یک عمر تلاش – چهره‌های ماندگار صنف قنادان _ زنده‌یاد جناب آقای میرصادق سید اکرامی _ قنادی رکس تبریز #تهران #تبریز #قناد #قناد_تی_وی #اتحادیه_قنادان_تهران

مصاحبه با جناب آقای علی بهره‌مند رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران در روز ملی قناد با شبکه قناد تی‌وی

💫 مصاحبه شبکه قناد تی‌وی با جناب آقای علی بهره‌مند رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران در مراسم بزرگداشت روز ملی قناد 💫 ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲ سالن همایش‌های نورالرضا

مصاحبه با جناب آقای قادر نوروزی مدیریت مجموعه قنادی‌های سولدوش در روز ملی قناد با شبکه قناد تی‌وی

💫 مصاحبه شبکه قناد تی‌وی با جناب آقای قادر نوروزی مدیریت مجموعه قنادی‌های سولدوش در مراسم بزرگداشت روز ملی قناد 💫 ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲ سالن همایش‌های نورالرضا

مصاحبه با جناب آقای علی زهتاب مدیریت مجموعه قنادی‌های ناتلی در روز ملی قناد با شبکه قناد تی‌وی

💫 مصاحبه شبکه قناد تی‌وی با جناب آقای علی زهتاب مدیریت مجموعه قنادی‌های ناتلی در مراسم بزرگداشت روز ملی قناد 💫 ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲ سالن همایش‌های نورالرضا

مصاحبه با جناب آقای مهدی گودرزی مدیریت شیرینی پانته‌آ در روز ملی قناد با شبکه قناد تی‌وی

💫 مصاحبه شبکه قناد تی‌وی با جناب آقای مهدی گودرزی مدیریت شیرینی پانته‌آ – اصفهان در مراسم بزرگداشت روز ملی قناد 💫 ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲ سالن همایش‌های نورالرضا

مصاحبه با سرکار خانم منیره داوری مدرس کیک‌های عروسکی روسی و مالک برند آنام کیک در روز ملی قناد با شبکه قناد تی‌وی

💫 مصاحبه شبکه قناد تی‌وی با سرکار خانم منیره داوری مدرس کیک‌های عروسکی روسی و مالک برند آنام کیک در مراسم بزرگداشت روز ملی قناد 💫 ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲ سالن همایش‌های نورالرضا